Tạo short code hiển thị bài viết wordpress

117
0

Chào các bạn!

Hôm nay mình xin được chia sẻ code hiển thị bài viết liên quan (Theo tags) và bài viết cùng chuyên mục (Trong categorys) không cần dùng đến plugin. Rất tốt cho ai muốn làm theme và không muốn dùng quá nhiều pugin.

Code bài viết cần lấy

Trước tiên là code bài viết liên quan. Cái này sẽ hiển thị các bài viết trong cùng một tags. Các bạn copy và paste vào file functions.php

function get_tour_gvt($args){
	extract(shortcode_atts(array(
		'cat' => 1,
		'posts_per_page' => 8,
		'order' => 'DESC',
		'orderby' => 'date'  
	), $args));

	$the_query = new WP_Query( $args );
	$str = '';
	if ( $the_query->have_posts() ) :
		while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();
			$str .= get_template_part( 'content', get_post_format() ); //get_template_part có thể dùng thằng này nếu theme bạn có hỗ trợ 
            /*--Các nội dung cần hiển thị--*/
		endwhile;
	endif;
	return $str;
	wp_reset_postdata();
}
add_shortcode( 'show_get_tour_gvt', 'get_tour_gvt' );

Bạn muốn hiện thị các bài viết cần lấy ở đâu thì chỉ cần thêm shortcode này vào chỗ cần hiển thị. [show_get_tour_gvt] or <?php echo do_shortcode(‘[show_get_tour_gvt]’)?>.

Nếu muốn lọc các bài viết theo ý muốn thì có thể thêm các tham số vào shortcode ví dụ: [show_get_tour_gvt cat = ” id danh mục cần lấy”]

Các tham số này các bạn có thể tham khảo tại bài viết này Các tham số trong WP_Query wordpress

Bây giờ các bạn thêm css vào cho nó đẹp thôi. Cái này các bạn tự thêm nha. Mỗi người một mẫu thẩm mỹ mà. hi

Đối nét về Thắng Nguyễn

Xin Chào, Mình là Nguyễn Việt Thắng người sáng lập và quản lý trang https://iamgvt.com
Mình sinh năm 1994, Đam mê thích học hỏi khám phá và chia sẻ những thứ mình học được. Tham gia vào MMO cũng được gần 1 năm.

| Website | Facebook | Twitter

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Viết một bình luận